Điều khoản

- Số Lượng In Bắt Đầu: 100 chiếc.


- Chia nội dung: ít nhất 50c/1 nội dung.
  Số lượng dưới 300 thiệp: chia 2 nội dung. 100c - 150c: 1 nội dung


- In Thêm khi thiếu: Tối thiểu 50c/1 nội dung đã in


- Sơ Đồ ( file vector):  Miễn phí in với khách có bản vẽ theo tiêu chuẩn.
  Công vẽ: 30.000đ/1 bản

- Thay đổi maquette nội dung: 2 lần.


- Mẫu Thiệp và Chất Lượng Giấy:  Đảm bảo đúng theo thiệp mẫu.


- Thay đổi giấy, thiết kế, màu sắc, thiết kế theo yêu cầu:
   Phí thay đổi: tùy mẫu , số lượng và yêu cầu cụ thể. Số lượng thay đổi tối thiểu: 200c


- Các mẫu thiệp đều mặc định có logo: “thiepcuoihanquoc.com” ở mặt sau.
  Thiệp khách hàng tự thiết kế mang đến in sẽ không có logo này.