D20070612
Giá: 3.800 đ
Bộ thiệp gồm:
 • Một bìa thư dạng đứng in mặt trước, bản đồ mặt sau.
 • Hai tờ ruột in một mặt (in thêm mặt sau +500đ / 2 ruột).
 • Giấy kem mỹ thuật Hàn Quốc có vân như ảnh.

https://thiepcuoihanquoc.com/san-pham/d20070612/

Ảnh chụp

Ảnh chụp

Bộ thiệp gồm:

 • Một bìa thư dạng đứng in mặt trước, bản đồ mặt sau.
 • Hai tờ ruột in một mặt (in thêm mặt sau +500đ / 2 ruột).
 • Giấy kem mỹ thuật Hàn Quốc có vân như ảnh.
 • Ép nhũ, Ép nổi 3d vui lòng liên hệ.

Chi phí in gấp cho các bạn cần:

 • 48h: +200k.
 • 24h: +500k.
 • 8h: Liên hệ (Khoảng 1000k).
 • 4h: Liên hệ (Khoảng 1600k).
 • Áp dụng cho đơn hàng số lượng dưới 400 thiệp, các trường hợp khác vui lòng liên hệ.
 • Áp dụng cho khách hàng đã chốt thiết kế.
 • Chú ý: khách hàng in gấp phải thanh toán trước 100% đơn hàng (thay vì cọc 50%).